הגנה על כספי הלקוחות

הגנה על כספי הלקוחות

בפתיחת חשבון לקוח פרטי בפלוס500 אנו נשמור את כספך בחשבון נפרד המיועד אך ורק לכספי לקוחות.

הגנה על כספי הלקוחות
כל כספי לקוחותינו מוחזקים בחשבונות בנק נפרדים השייכים ללקוחות בהתאם לכללי הניהול של כספי לקוחות. 
פלוס500 אינה משתמשת בהון הלקוחות להתכסות (גידור). 
פלוס500 לא מעבירה את הון הלקוחות לברוקרים השונים. 
פלוס500 אינה לוקחת פוזיציות בשוק למטרות ספקולציה. 
פלוס500 אינה משקיעה את הון הלקוחות.