מבוא לחוזי הפרשים

המוצרים מסדרת 'חוזי הפרשים' פותחו על מנת לאפשר ללקוחות ליהנות מכל ההטבות של החזקת פוזיציה של מניות, של מדד, של תעודות סל, של מט"ח או של סחורות, מבלי שיצטרכו להחזיק בבעלותם את נכס הבסיס. לקוח נכנס לחוזה הפרשים במחיר הנקוב. ההפרש בין מחיר זה לבין המחיר בעת סגירת הפוזיציה נפרע במזומן, ומכאן שמו "חוזה הפרשים" או CFD.

אנא היה ער לכך שלקוחות הסוחרים בחוזי הפרשים עשויים להפסיד את כל הונם. אנא היה ער לסיכונים הכרוכים בכך.

עם חוזי הפרשים יכולים הלקוחות לקנות ("לונג") ולסגור את הפוזיציה מאוחר יותר על ידי מכירה. לחלופין, יכולים הלקוחות למכור ("שורט") ולסגור את הפוזיציה מאוחר יותר על ידי קנייה. מכירה במחיר גבוה/נמוך יותר ממחיר הרכישה תניב רווח/הפסד בהתאם.

בשנים האחרונות מסתמנת עלייה בפופולריות של חוזי ההפרשים, ואנו מאמינים שהם הופכים להיות שיטת המסחר המועדפת על השווקים הפיננסיים.

חוזי ההפרשים פועלים באופן הבא: במקום לקנות 1,000 מניות של חברת Microsoft מסוכן בורסה, יוכל הלקוח לקנות 1,000 חוזי הפרשים של Microsoft בפלטפורמת המסחר של Plus500. עלייה של $5 למניה במחיר של Microsoft תניב ללקוח חוזי ההפרשים רווח של $5,000, בדיוק כאילו רכש את המניות עצמן הנסחרות בבורסה.

Plus500 מציעה חוזי הפרשים ללא עמלות מסחר ועם דרישות לבטחונות כדאיות במיוחד. הטבות אחרות כוללות פטור מחיובי בורסה. חוסר היעילות שבמסחר במניות שבבסיס המוצר בבורסה סולק ברובו. העלויות והעיכובים הכרוכים במסירת המניות בפועל וברישומן וכן עמלות החזקה או עמלות דמי משמורת שנגבים על ידי סוכן הבורסה - כל אלה אינם נגבים. הטבה גדולה נוספת במסחר בחוזי הפרשים היא שהלקוחות יכולים לסחור בבטחונות באמצעות מינוף. מסחר בחוזי הפרשים, פירושו שהלקוחות יכולים לסחור בתיק של מניות, של אינדקסים או של סחורות מבלי שיצטרכו להתחייב על סכומי הון גבוהים. אם נשתמש בדוגמה דלעיל, לקוח שקונה מניות בשווי של $50,000 יתבקש לשלם $1,000 בתור בטחונות התחלתיים בגין תיק חוזי ההפרשים שווה הערך.

זכאויות פיננסיות כלשהן, כמו דיבידנדים, מותאמים במזומן, ישירות לחשבונו של מחזיק חוזי ההפרשים. יחד עם זאת, בעוד שהמחזיק במניה רגילה נהנה מזכויות הצבעה כלשהן, המחזיק בחוזה הפרשים שווה ערך לא יוכל ליהנות מזכויות אלה.