יתרות חשבון

יתרה: הפקדות - משיכות + P&L של פוזיציות סגורות. לא כולל את הרווח/הפסד של פוזיציות הפתוחות כרגע

יתרה זמינה - סכום זמין לשימוש כביטחונות ראשוניים = יתרה + רוו"ה בגין פוזיציות פתוחות - ביטחונות ראשוניים.

רוו"ה – הרווח וההפסד הנובע מכל הפוזיציות הפתוחות (רווח + הפסד + ריבית יומית*מס' הימים.)

הון עצמי - שיערוך היתרה הנוכחית. יתרה + P/L∑.

דוגמה של יתרות חשבון:
נכנסת למערכת וביצעת הפקדה של 1000$ באמצעות כרטיס אשראי.

 • היתרה: 1000$ (הפקדות-משיכות+רווח והפסד של פוזיציות סגורות)
 • רווח והפסד: 0$. (סך הרווחים וההפסדים של כל הפוזיציות הפתוחות כולל ריבית יומית.)
 • יתרה זמינה: 1000$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות - ביטחונות ראשוניים)
 • הון: 1000$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות)

13:00 - רכשת 100 חביות נפט במחיר שוק של 60$ עם הוראת לקיחת רווח כשהנפט יגיע ל-66$.
הסכום הכללי שקנית בו הוא: 100*60$=6000$
הביטחונות הראשוניים הנדרשים בדוגמה זו על מנת להחזיק בנפט הם 10%: $600.
הבטחונות התחזוקתיים הנדרשים בדוגמה זו על מנת להחזיק בפוזיציה של נפט היא %5: $300.

אם ההון שלך יפחת מ-300$ תקבל דרישת ביטחונות.

 • מאזן: $1000.
 • רוו"ה = 0. (בדרך כלל המרווח בין הקנייה והמכירה בעסקאות נפט הוא 5 סנט, כך שתעמוד ברוו"ה של 5$-)
 • 'יתרה זמינה' לאחר שרכשת את הנפט היא: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
 • 'הון' עומד על $1000. ($1000 + $0).

14:05 - הנפט מזנק ל-$64.

 • 'יתרה': $1000.
 • 'רוו"ה': +$400. (100*$60 - 100*$64)
 • 'יתרה זמינה': $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
 • 'הון': $1400. ($1000 + $400).

14:05 - הנפט מזנק ל-$66 לפני שהוראתך ללקיחת רווח בוצעה.

 • 'יתרה': $1000.
 • 'רוו"ה': +$600. (100*$66-100*$60)
 • 'יתרה זמינה': $1000. ($1000 - 10%*$6000 +$600= $1000).
 • 'הון': $1600. ($1000 + $600).

14:05 - הוראת לקיחת הרווח שלך מבוצעת.

 • 'יתרה': $1600.
 • 'רוו"ה': 0. (אין פוזיציות פתוחות)
 • 'יתרה זמינה': $1600.
 • 'הון': $1600.