עלויות

מרווח ללא עמלות מסחר

בשונה מספקי שירות אחרים, שגם גובים עמלות על כל מסחר, Plus500 אינה גובה עמלות מסחר על עסקאות.

פרמיה

אם אתה מחזיק פוזיציה פתוחה לאחר סגירת יום המסחר עד ליום המסחר הבא, טכנית, החזקת אותה ברציפות מעל יממה, ועל כן יש לממן אותה. פרמיית מימון נוספת לחשבון שלך (לפוזיציות קצרות טווח) או מוחסרת ממנו (לפוזיציות ארוכות טווח) כדי לכסות את ההטבה/העלות. זמן הפרמיה (זמן סגירת השוק) לכל מכשיר מוצג מתחת ללשונית הפרטים.

להצגת אחוז פרמיית המימון ליום במכשיר ספציפי, עבור למסך הראשי של הפלטפורמה, בחר את המכשיר הדרוש ולחץ על הפרטים בקצה הימני של השורה.

הערה: אם נפתחה פוזיציה ביום שישי והיא הוחזקה ברציפות עד יום שני שלאחריו, יום המסחר הבא, הסכום שנוסף לפרמיית המימון או שהוחסר ממנה בחשבון הוא בדרך כלל פי שלושה מהסכום היומי המכסה את כל סוף השבוע.

עמלת אי פעילות

עמלה, שלא תעלה על 10 דולר אמריקאי, תוטל במידה ופלטפורמת המסחר שלך תשאר במצב מושהה או לא בשימוש למשך התקופה המוגדרת בהסכם למשתמש. הדבר מיועד לקזז את העלויות הכרוכות בהנגשת השירות, גם אם לא נעשה בו שימוש.

* למידע נוסף על עמלות, עיין ב-הסכם המשתמש