ביטחונות

מינוף

המונח מינוף משמש כאשר שינוי קטן במחיר הנכס הנמצא בבסיס חוזה ההפרשים מוגבר לשינוי גדול יותר, כך שחוזה ההפרשים מציע תשואה "מואצת". מינוף של "10%" (או 1:10) פירושו שאם מחיר הנכס הנמצא בבסיס משתנה ב-1%, מחיר חוזה ההפרשים ישתנה ב-10%. פלטפורמת המסחר מציגה את המינוף בכל מכשיר בקישור "פרטים" הקשור לכל חוזה הפרשים. מינוף הוא שיטה להכפלת רווחים, אך שיטה זו יכולה גם להכפיל הפסדים.

שים לב שככל שהמינוף עולה, שינויים קטנים במחיר הנכס הנמצא בבסיס מוגדלים וסביר להניח שסכום הבטוחה הדרושה יושפע בהתאם.

מרג'ין קול - דרישת ביטחונות

רמת הבטוחה המתעדכנת היא שווי החשבון המינימלי הנדרש מהלקוח על מנת להחזיק פוזיציה פתוחה. אם שווי החשבון שלך ירד מתחת לסכום מינימלי זה, Plus500 תבצע מסחר לשם השלמת ביטחונות, ותסגור אוטומטית את כל הפוזיציות הפתוחות שלך עד ששווי החשבון שלך יעלה על רמת הבטוחה המתעדכנת הנדרשת.

בנסיבות מסוימות דרישת ביטחונות לא תתקיים אם רמת ההון העצמי שלך נמוכה מרמת דרישת הביטחונות. הסיבה לכך היא ש-Plus500 עלולה לתת לסוחרים זמן נוסף על מנת שיוכלו להפקיד כספים נוספים או כדי שבעל החשבון יסגור את הפוזיציה בעצמו. אם בתום תקופת חסד זו לא הועברו כספים נוספים, הפוזיציה או הפוזיציות ייסגרו במחיר הזמין, שזמין בפלטפורמה שלנו באותו הזמן.   

דוגמה לדרישות ביטחונות:
נכנסת למערכת והפקדת 600$ באמצעות כרטיס אשראי.

 • היתרה: 600$ (הפקדות-משיכות+רוו"ה של פוזיציות סגורות)
 • יתרה זמינה: 600$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות - ביטחונות ראשוניים)
 • רוו"ה: 0$. (סך הרווחים וההפסדים של כל הפוזיציות הפתוחות כולל ריבית יומית.)
 • הון: 600$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות)

רכשת 10 מניות (חוזה הפרשים) של גוגל ב-540$
הסכום הכולל שקנית הוא 10*540.00$=5400$
ביטחונות ראשוניים שנדרשים בדוגמה זו עבור 10 מניות גוגל הם 10%: 540$
הביטחונות התחזוקתיים הנדרשים בדוגמה זו להחזיק 10 מניות של גוגל היא 5%: 270$

אם ההון שלך יפחת מ-270$ תקבל דרישת ביטחונות

 • יתרה: 600$.
 • 'יתרה זמינה' לאחר שרכשת מניות גוגל היא 60$. ($600 - 10%*5400$)
 • רוו"ה = 0$.
 • ה'הון' הוא 600$. (600$ + 0$)

גוגל יורדת ל-520$.

 • 'יתרה' 600$
 • 'יתרה זמינה': 0$. (600$ - 10%*5400 - 10*(520$ - 540$))
 • רוו"ה =200$-
 • 'הון' = 400$. (200$ - 600$)

גוגל צונחת ל-490$. -> פלוס500 תנזל את הפוזיציה שלך עקב דרישת ביטחונות

 • ''יתרה' = 600$.
 • 'יתרה זמינה' = 0$. (600$ - 10%*5400$ +10%*(490$ - 540$))
 • רוו"ה = $500-. 10*(490$-$540)
 • 'הון' = $100. ($500 - $600).

***דרישת ביטחונות*** -ההון שלך עומד על 100$ ומכיוון שאתה זקוק ל-270$ על מנת להחזיק פוזיציה פתוחה עם 10 מניות גוגל, פלוס500 ינזל את הפוזיציה.

 • ''יתרה' = 100$. (המאזן משתנה רק כשסוגרים פוזיציה או כשמושכים הון)
 • 'יתרה זמינה' = 100$ (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות - ביטחונות ראשוניים)
 • רוו"ה = $0. (אין פוזיציות פתוחות)
 • 'הון' $100. (יתרה + רוו"ה של הפוזיציות הפתוחות.)

ביטחונות התחלתיים

על מנת לפתוח פוזיציה חדשה יש לדאוג לכך שההון הזמין בחשבון יהיה גדול יותר מדרישת הביטחונות הראשוניים לכל מכשיר פיננסי דרישת ביטחונות ראשוניים ייחודית.

על מנת לראות את 'רמת הביטחונות הראשוניים' למכשיר מסוים, לחץ 'פרטים' בשורת המכשיר במסך הראשי של הפלטפורמה של מערכת המסחר פלוס500.

ביטחונות תחזוקתיים

על מנת לשמור על הפוזיציה החדשה פתוחה, יש לוודא שההון בחשבון גדול יותר מרמת הביטחונות התחזוקתיים. הדרישות לרמת הביטחונות התחזוקתיים הינן ספציפיות לכל מכשיר פיננסי.

כדי לראות את ‘רמת הבטוחה המתעדכנת’ למכשיר ספציפי, גש למסך הראשי של פלטפורמת המסחר של Plus500, בחר במכשיר שברצונך להציג ולחץ על ‘פרטים’ בחלק הימני ביותר של המסך. תופיע תיבת דיאלוג ורמת הבטוחה המתעדכנת תוצג בפינה הימנית העליונה של התיבה.

אמצעי ביטחון

אם לא תסופק בטוחה נוספת, פוזיציות ייסגרו ליתר ביטחון, כדי למנוע מהלקוחות להיות בעלי חוב.