פתיחת פוזיציה

לעסקת 'לונג' לחץ על כפתור ‘קניה’ הנמצא ליד המכשיר במסך הראשי של הפלטפורמה.

תופיע תיבת דיאלוג המכילה את המידע הבא (השדות ישתנו בהתאם למכשיר שבחרת לקנות):
סכום לרכישת מט"ח: הזן מספר יחידות בסיס/פריטים שברצונך לרכוש.
מספר המניות לרכישה: הזן את מספר המניות שברצונך לרכוש. אתה צריך רק אחוז קטן מהערך המקורי של המניות.
מספר החוזים על מדדים: הזן את מספר החוזים שברצונך לרכוש. כל סעיף המדד שווה לסכום מסוים - בד"כ 1 USD או 1 EUR, תלוי באיזה שוק המדד נסחר.
סגור ברווח (הגבלת רווח): הזן את סכום 'הסגירה ברווח' שבו אתה רוצה למכור את המכשיר. בד"כ זה הרווח המקסימאלי שאתה רוצה לעשות בעסקה.
סגור בהפסד (הגבלת הפסד): הזן את סכום 'הסגירה בהפסד' שבו אתה רוצה למכור את המכשיר. בד"כ זה ההפסד המרבי שאתה יכול לספוג בעסקה.

לחץ על 'מתקדם' ויופיעו שתי האפשרויות הבאות:
סטופ נגרר: קבע את שיעור הגבלת ההפסד למספר הפיפסים מתחת למחיר המרבי של המכשיר. סטופ נגרר מאפשר למקסם את הרווח ולהגן עליו בהתאם לעלייה במחיר וכן להגביל הפסדים כשהמחיר נופל.
קנה במחיר מסוים (הוראת הגבלה): הגדר את המחיר כך שקניית המכשיר תתבצע רק אם המחיר יעלה מעל או ירד אל מתחת למחיר שנקבע.

לעסקת ‘שורט’ לחץ על כפתור ‘מכירה’ הנמצא ליד המכשיר במסך הראשי של הפלטפורמה והשלם את השדות בתיבת הדיאלוג כמו מקודם.

דוגמא לפתיחת פוזיציה:
נרשמת והפקדת סכום של $1000 באמצעות כרטיס אשראי

 • יתרה: $1000 (הפקדות - משיכות + רווח והפסד של פוזיציות סגורות)
 • רווח והפסד = $0 (סך הרווחים וההפסדים של כל הפוזיציות הפתוחות כולל ריבית יומית)
 • יתרה זמינה: $1000 (יתרה + רווח והפסד של הפוזיציות הפתוחות - ביטחונות ראשוניים)
 • הון: $1000 (יתרה + רווח והפסד של הפוזיציות הפתוחות)

בשעה 20:07 לחצת על ‘קנייה’ לרכישת נפט, כאשר חבית נפט נסחרת במחיר של $60:
הקריטריונים שלך הם:
מספר החביות: 100
תעריף סגירה ברווח: $64
תעריף סגירה בהפסד: $55
הסכום הכללי שקנית בו הוא: 100*$60.00 = $6000
הביטחונות הראשוניים הנדרשים על מנת להחזיק בנפט הם 10%: $600
רמת הביטחונות התחזוקתיים הנדרשת על מנת להחזיק בפוזיציית נפט היא 5%: $300

 • יתרה: $1000
 • רווח והפסד = 0. (בדרך כלל המרווח בין הקנייה והמכירה בעסקאות נפט היא 5 סנט, כך שתעמוד ברווח והפסד של -$5)
 • 'יתרה זמינה ' לאחר שרכשת את הנפט היא: $400 ($1000 - 10%*$6000 = $400)
 • 'הון': $1000 ($1000 + $0)

21:05 - הנפט מזנק ל-$64.

 • יתרה: $1000
 • רווח והפסד: +$400 (100*$64-100*$60)
 • יתרה זמינה: $800 ($1000 - 10%*$6000 + $400 = $800)
 • הון: $1400 ($1000 + $400)

21:15 - הנפט מזנק ל-$66 - לפני שהוראתך ללקיחת רווח בוצעה.

 • יתרה: $1000
 • רווח והפסד: +$600 (100*$66-100*$60)
 • יתרה זמינה: $1000 ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • הון: $1600 ($1000 + $600)

21:15 - הוראתך ללקיחת רווח מבוצעת והפוזיציה נסגרת. הרווחת $600 בעסקה הזאת.

 • יתרה: $1600
 • רווח והפסד: 0 (אין פוזיציות פתוחות)
 • יתרה זמינה: $1600
 • הון: $1600