בקרת סיכונים וסוגי הוראות

קנייה/מכירה במחיר השוק

הלקוחות יכולים להיעזר ב-Plus500 כדי לקנות ולמכור מכשירים מסוג חוזה הפרשים במחיר השוק השוטף (במרווח המחיר שנקבע למכשיר הספציפי). "מרווח השוק" לכל מכשיר מסוג חוזה הפרשים מוצג בתיבה המוקפצת 'קנייה/מכירה' המופיעה בעת הלחיצה על "קנייה" או על "מכירה" במסך הראשי של הפלטפורמה. Plus500 העמידה לרשות הלקוחות בפלטפורמת המסחר "סוגי הוראות" שיעזרו להם לנהל סיכונים. ההגבלות יעילות במיוחד אם החיבור שלך לאינטרנט מופסק מסיבה כלשהי.

הגבלת רווח - STOP LIMIT

הכנסת הוראת הגבלת רווח במערכת פלוס500 היא דרך להגן על רווחיך במידה שהמכשיר (מט"ח, מניה, סחורה או מדד) יעלה. משמעות הוראת הגבלת רווח בפלוס500 היא למכור מכשיר אם וכאשר המכשיר יעלה עד למחיר מסוים.

הגבלת הפסד - Stop Loss

הכנסת הוראת הגבלת הפסד במערכת פלוס500 היא דרך להגן על רווחיך במידה שהמכשיר (מט"ח, מניה, סחורה או מדד) ירד. משמעות הוראת סגור בהפסד בפלוס500 היא למכור מכשיר אם וכאשר המכשיר ירד למחיר מסוים.

כשהמכשיר מגיע למחיר זה, הוראת סגור בהפסד הופכת להוראת-סחר. הוראת-סחר מורה לפלוס500 למכור במחיר הטוב ביותר באופן מיידי. יתכן כי בשווקים בלתי-יציבים לא תקבל את המחיר שביקשת.

הגן על רווחיך:
כך תגן על עצמך מפני הפסד רציני. אנו נראה לך כיצד תוכל לנצל את הוראת 'סגור בהפסד' על מנת להגן על רווחיך כשהשוק גואה. הסכום שתכניס הוא הסכום שכשהמכשיר הפיננסי יגיע אליו פלוס500 ינסה לסגור את הפוזיציה עבורך.

הגבלת שער מובטח - Guaranteed Stop

קביעת הגבלת שער מובטח לעסקה מבטיחה גבול מקסימאלי להפסד כספי על פוזיציית מסחר.
גם אם אירעה ירידת שער פתאומית בשוק שהיא לרעתך, העסקה שלך תיסגר בדיוק במחיר שקבעת במגבלה, ללא סיכון ששער העסקה יכול לגלוש מתחת למגבלה שקבעת.
רק מכשירי שוק ספציפים תומכים ב"הגבלת שער מובטח", אם המכשיר הפיננסי שבחרת תומך בכך תופיע לשונית כניסה לביצוע ההגבלה.

להלן פרטים על נוהל הפקת "הגבלת שער מובטח":

 • ניתן רק לעסקה חדשה ואין אפשרות לצרף לעסקה קיימת.
 • ניתן להפעלה רק בעבור מכשירים פיננסיים שכבר קיימים ונסחרים. מרגע הפעלת הגבלת השער אין אפשרות לבטלה אבל ניתן לשנות את ערך המגבלה.
 • התשלום עבור מרווח נוסף של "הגבלת השער המובטח" אינו ניתן להחזר לאחר הפעלתו והוא יוצג לפני האישור של "הגבלת השער המובטח".
 • שער ההגבלה חייב להיות יותר גבוה או יותר נמוך במרווח מסויים מהשער של המכשיר הפיננסי.

לדוגמה:
שער מכירה/קנייה של מניית Google עומד על $498/$500.
אתה קונה 10 מניות של Google, נניח שהמרווח הנוסף של הגבלת השער המובטח הוא $10.
אתה קובע מחיר הגבלת שער מובטח ל $450.
שער מניית Google נופל ישירות ל $400, העסקה שלך תיסגר ותתבצע בשער $450 ולא בשער $400.

בזכות הגבלת השער המובטח ההפסד שלך הוגבל ל עם הגבלת שער מובטח: רוה"פ = $4500 - $5000 - $10 [המרווח הנוסף של הגבלת השער המובטח] = ‎-$510
ללא הגבלת השער המובטח ההפסד שלך היה 1000-$ = $4000 - $5000.

סטופ נגרר - Trailing Stop

תכונת הסטופ הנגרר מאפשרת לסוחרים לתת הוראת סגור בהפסד שאוטומטית תתעדכן על מנת לנעול רווח ככל שהשוק נע לטובת הסוחר. ניתן להגדיר הוראות סטופ נגרר על ידי הקלקה על "סטופ נגרר" תחת הסעיף "מתקדם" ב“צור הוראת סחר”.

קיימות ארבע דרכים להכניס הוראת סגור בהפסד:

 1. תוכל להכניס מחיר סטופ נגרר למסחר, לדוגמה אם המניה שלך נסחרת ב-40$ למניה, אתה עשוי לתת הוראת סטופ נגרר ל-37.50$ למינה.
 2. תוכל לציין מחיר הפסד מרבי - פלוס500 יחשב את מחיר סטופ נגרר הרלוונטי.
 3. תוכל להכניס פער בפעימות מהמחיר הנוכחי - פלוס500 יחשב את מחיר סטופ נגרר הרלוונטי.
 4. תוכל לציין את הפער מהמחיר הנוכחי באחוזים - פלוס500 יחשב את מחיר סטופ נגרר הרלוונטי

דוגמה לסטופ נגרר:
סוחר רכש חוזה נפט במחיר 50$ לחבית.
הסוחר הגדיר סטופ נגרר של 30 פיפס - בנפט כל פיפס הוא סנט כלומר של 0.3$.
זה שקול ברגע הקנייה לפקודת הגבלת הפסד ב49.7$
אם הנפט יעלה ל51$ לחבית - הסטופ הנגרר יהיה שקול לפקודת הגבלת הפסד ב50.7$
אם הנפט ירד שער הגבלת ההפסד לא ישתנה.

הוראות כניסה

הוראות הכניסה מבוצעות ברגע שמחיר השוק מגיע למחיר שהוגדר על ידי הלקוח ונפתחת פוזיציה חדשה. המחיר יכול להיות נמוך יותר או גבוהה יותר ממחיר השוק הנוכחי.

קיימים ארבעה סוגי הוראות כניסה:

 1. כניסה-הגבלה-קנייה: חכה עד שהמחיר יהיה נמוך מהמחיר הקיים (משמש לקנייה).
 2. כניסה-סטופ-קנייה: חכה עד שהמחיר יעלה על המחיר הקיים (משמש לקנייה).
 3. כניסה-הגבלה-מכירה (ביצוע עסקת 'שורט'): חכה עד שהמחיר יעלה על המחיר הקיים (משמש למכירה).
 4. כניסה-סטופ-מכירה (ביצוע עסקת 'שורט'): חכה עד שהמחיר ירד אל מתחת למחיר הקיים (משמש למכירה).

לדוגמא, אם ברצונך לרכוש מניית גוגל, אבל רק לאחר שהמחיר ירד אל מתחת ל-450$, עליך להכניס הזמנת רכישה בסף-כניסה של 450$. אם המחיר לא ירד אל מתחת לרמה זו, ההזמנה תישאר בלתי-מבוצעת, בעוד שהיא תישאר במצב המתנה עד שתבטל אותה.

על מנת להכניס הוראת כניסה חדשה ב-Plus500, כל מה שעליך לעשות הוא:
← גש למסך הראשי של הפלטפורמה
← לחץ על 'קניה' או 'מכירה'
← לחץ על 'מתקדם'
← השלם את הוראת הכניסה הרלוונטית
← לחץ על 'קנייה'

גלגול פוזיציות

למכשירים הנסחרים באמצעות CFD על חוזים עתידיים (למשל: בגין סחורות ומדדים) קיים תאריך פקיעה. עקב כךPlus500 תבצע גלגול פוזיציה של CFD על חוזה עתידי קיים ("חוזה קיים"), ל-CFD על החוזה העתידי הבא ("חוזה חדש").

בעקבות פערי המחיר הקיימים בין שערי החוזה הקיים לבין שערי החוזה החדש, תתבצע התאמה בחשבונך בהתאם לשינוי בשערים, אשר תנטרל את השפעת פערי המחיר בפוזיציה הנובעים מהגלגול.
אם מחיר החוזה החדש גבוה ממחיר החוזה הקיים, אזי פוזיציה מסוג Buy תקבל התאמה שלילית ופוזיציה מסוג Sell תקבל התאמה חיובית. מנגד, אם מחיר החוזה החדש נמוך ממחיר החוזה הקיים, אזי פוזיציה מסוג Buy תקבל התאמה חיובית ופוזיציה מסוג Sell תקבל התאמה שלילית. נא תשומת ליבך כי מחיר פתיחת החוזה הקיים יהא עדין מחיר הקנייה לצורך חישוב הרווח/הפסד שלך בפוזיציה בעת סגירתה, ולכן מתבצעת התאמה זו.

אם המחיר החדש גבוה מהמחיר הישן, יתבצע תיקון שלילי עבור פוזיציות קניה ותיקון חיובי עבור פוזיציות מכירה. עם זאת, אם המחיר החדש נמוך מהמחיר הישן, יתבצע תיקון חיובי עבור פוזיציות קניה ותיקון שלילי עבור פוזיציות מכירה.

כמו כן, במועד גלגול פוזיציה רשאית פלוס500 לחייב בגין גלגול פוזיציה את חשבון המסחר שלך בשווי מרווח (Spread) החוזה החדש (ראה דוגמה בהמשך).

התאריך והשעה של גלגול הפוזיציה מופיעים בפרטי המכשיר הרלוונטי.

דוגמא לחישוב ההתאמה הנובעת מגלגול פוזיציה:

מחירי CFD על חוזה עתידי של נפט במועד גלגול הפוזיציה:
מחיר לקניית חוזה קיים= 45.30$
מחיר למכירת חוזה קיים = 45.25$
מחיר לקניית חוזה חדש = 46.50$
מחיר למכירת חוזה חדש = 46.45$

במקרה בו הנך מחזיק בפוזיציית Buy של 100 CFD על חוזה עתידי על נפט.

חישוב ההתאמות (לצורך ביצוע ההתאמה יש להתבסס על מחירי המכירה של החוזים):
הבדל במחיר קנייה = [מחיר למכירת חוזה קיים] - [מחיר לקניית חוזה חדש]
46.45$ - 45.25$ = 1.2$
התאמת ערך מכירה = ([מספר החוזים] * [הפרש במחיר מכירה]) -
-1.2$*100 = -120$
התאמת מרווח = [מספר החוזים] * [מרווח לחוזה חדש]
(46.45$-46.50$) * 100 = -5$

לסיכום:
סה"כ התאמה = [התאמת ערך מכירה] - [התאמת מרווח]
-120$ - 5$ = -125$
תבוצע התאמה בגין הפרשי מחירים בסך כולל של .125$-
התאמה זו מנטרלת את השפעת הפער השלילית בין מחיר החוזה החדש לבין מחיר החוזה הקיים. שים לב כי תמשיך להחזיק באותה הפוזיציה של 100 CFD על חוזה עתידי על נפט. כתוצאה מהגלגול, ההון שלך, בעת סגירת הפוזיציה, יישאר ללא שינוי.

במקרה בו הנך מחזיק בפוזיציית Sell של 100 CFD על חוזה עתידי על נפט.

חישוב ההתאמות (לצורך ביצוע ההתאמה יש להתבסס על מחירי הקנייה של החוזים):
הפרש במחיר קניה = [מחיר לקניית חוזה קיים] - [מחיר לקניית חוזה חדש]
46.50$ - 45.30$ = 1.2$
התאמת ערך קניה = [מספר החוזים] * [הפרש במחיר הקניה]
100*1.2$ = 120$
התאמת מרווח = [מספר החוזים] * [מרווח לחוזה חדש]
(46.50$ – 46.45$) * 100 = 5$
סה"כ התאמה = [התאמת ערך קניה] - [התאמת מרווח]
120$ - 5$ = 115$